[tintuc]Đó là một trong các nội dung dự thảo Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (BĐS) mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến.
Theo đó, để hành nghề môi giới BĐS, các cá nhân phải thông qua một kỳ thi sát hạch.

Người đăng ký dự thi sát hạch để cấp chứng chỉ môi giới BĐS phải có đủ các điều kiện: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có lý lịch rõ ràng; có bằng tốt nghiệp THPT trở lên; có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng kiến thức về môi giới BĐS (nếu có)...

Trong kỳ thi, người dự thi phải thi sát hạch 5 môn bao gồm: Pháp luật về đất đai, về nhà ở, về đầu tư, về kinh doanh BĐS; Thị trường BĐS; Đầu tư kinh doanh BĐS; Tổng quan về dịch vụ môi giới BĐS; Quy trình và kỹ năng môi giới BĐS.

Trường hợp đã có giấy chứng nhận hoàn thành khoá học bồi dưỡng kiến thức về môi giới BĐS thì chỉ sát hạch một môn về pháp luật đất đai, nhà ở, kinh doanh BĐS.

Dự thảo cũng quy định, Hội đồng thi sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập và dự kiến, mỗi năm sẽ tổ chức ít nhất một kỳ thi.

Dự thảo cũng quy định, các cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS sẽ phải đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Đối với điều kiện thành lập sàn giao dịch BĐS, dự thảo Thông tư cũng rõ, sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; người quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS và đã được đào tạo về quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS. Sàn giao dịch BĐS là DN hoặc là đơn vị thuộc DN, sử dụng con dấu của DN để hoạt động.

Về cơ sở vật chất, diện tích sử dụng của sàn giao dịch phải từ 50m2 trở lên và có đủ trang thiết bị phù hợp để hoạt động kinh doanh.

Dự thảo Thông tư còn quy định, cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm Giám đốc, một số phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn phù hợp với quy mô hoạt động của sàn.[/tintuc]