[mota]Cho thuê nhà mặt phố Lê Văn Linh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mặt tiền 3.5m, Tổng diện tích 150m2 / 5.5 tầng. Giá cho thuê 30 triệu/tháng (có thương lượng)[/mota]

[hot] [/hot]
[giabds] 1.500 $/Tháng [/giabds]
[maso] MS: 21190 [/maso]
[vitri] Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội [/vitri]
[mattien] 3.5 (m) [/mattien]
[sotang] 5.5 (tầng) [/sotang]
[dientich] 30 (m2) [/dientich]
[anh]
[/anh]
[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.880489552343!2d105.84347891440743!3d21.037467392858005!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbbfa865fe7%3A0x3dca5d7c97a6ddf6!2zTMOqIFbEg24gTGluaCwgSMOgbmcgTcOjLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1608131296314!5m2!1svi!2s[/bando]